JEDWAB jak skrzydła motyla

JEDWAB jak skrzydła motyla
JEDWAB jak skrzydła motyla, lekki, mieniący się przestrzennymi barwami

Zaproszenie do odwiedzin


Zapraszamy serdecznie do stałego odwiedzania nas.

Zapraszamy na naszą stronę firmową CENTRUM JEDWABIU
Znajdziecie tam bogatą ofertą wyrobów z prawdziwego jedwabiu. Największy jest wybór tkanin jedwabnych.

Barwniki


MALACHITOWA ZIELEŃ syntetyczny barwnik zasadowy; stosowana do barwienia bawełny, wełny, jedwabiu, papieru, jako środek antyseptyczny.
SAFRANINY grupa azynowych barwników syntetycznych; stosowane dawn. do barwienia jedwabiu, wełny i zaprawionej bawełny na niezbyt trwałe jaskrawe kolory (od żółtego do fioletowego), ob. do barwienia papieru, drewna, lakierów spirytusowych, preparatów biol., w fotografii oraz jako wskaźnik redoksowy. INDYGOKARMIN , indygodisulfonian sodowy barwnik syntetyczny; niebieskie kryształy; dawniej używany do barwienia wełny i jedwabiu; obecnie stosowany w lecznictwie i analizie chem. jako wskaźnik (pH, redoks), również do barwienia kosmetyków i środków spożywczych.
EOZYNA syntetyczny barwnik ksantenowy, bromowa pochodna fluoresceiny; stosowana do barwienia papieru, kosmetyków, wełny i jedwabiu na kolor jasnoczerwony, do wyrobu czerwonego atramentu, lakierów pigmentowych oraz jako wskaźnik w analizie miareczkowej.
LEUKOESTRY estry kwasu siarkowego i leukozwiązków barwników kadziowych; wodne roztwory soli sodowych l. są stosowane do barwienia i druku m.in. bawełny, jedwabiu, wełny.
RODAMINY barwniki zasadowe z grupy barwników ksantenowych (czerwienie, fiolety); stosowane jako wskaźnik w analizie chem. (rodamina B, rodamina 6G) oraz do barwienia drewna, papieru, jedwabiu; w pirotechnice do wytwarzania barwnych dymów.
PIKRYNOWY KWAS , 2,4,6-trinitrofenol,
C6H3O7N3 fenol o własnościach silnie kwasowych; żółte płatki o gorzkim smaku; toksyczny; barwi substancje białkowe (np. skórę); dawniej używany do barwienia jedwabiu (pierwszy żółty barwnik syntetyczny); stosowany jako materiał wybuchowy, środek bakteriobójczy i odczynnik analityczny. KADZIOWE BARWNIKI grupa barwników nierozpuszczalnych w wodzie; poddane redukcji w środowisku alkalicznym (tzw. kadziowaniu) tworzą rozpuszczalne sole sodowe (leukozwiązki) zdolne do barwienia włókien; stosowane do barwienia i druku gł. włókien roślinnych, rzadziej wełny i jedwabiu; otrzymane wybarwienia odznaczają się żywymi barwami i odpornością na czynniki związane z użytkowaniem; wyższej jakości k.b. produkcji krajowej noszą nazwę barwników helantrenowych.
TRIFENYLOMETAN , (C6H5)3CH aromatyczna pochodna metanu; substancja krystaliczna; temp. topn. odmiany trwałej 93°C, nietrwałej 81°C, temp. wrz. 359°C; stosowany jako stabilizator polimerów i paliw; pochodne t. (barwniki, m.in. zieleń malachitowa, fuksyna) dawniej stosowane do wyboru atramentów oraz barwienia wełny i jedwabiu.
NADBORANY (chem. 2) nazwa potoczna: peroksohydratów boranów (nadtlenohydraty), związków, w których cząsteczkę wody krystalicznej zastąpiono nadtlenkiem wodoru, np. NaBO2?H2O2?3H2O (nadtlenohydrat metaboranu sodu); posiadają silne własności utleniające; stosowane jako dodatek do proszków do prania, past do mycia zębów, w przem. kosmetycznym oraz do dezynfekcji i bielenia (np. wełny, jedwabiu). ( interia )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz