JEDWAB jak skrzydła motyla

JEDWAB jak skrzydła motyla
JEDWAB jak skrzydła motyla, lekki, mieniący się przestrzennymi barwami

Zaproszenie do odwiedzin


Zapraszamy serdecznie do stałego odwiedzania nas.

Zapraszamy na naszą stronę firmową CENTRUM JEDWABIU
Znajdziecie tam bogatą ofertą wyrobów z prawdziwego jedwabiu. Największy jest wybór tkanin jedwabnych.

Jedwabniki


OLIGOFAGI zwierzęta przystosowane do odżywiania się niewieloma gat. roślin lub zwierząt, np. jedwabnik dębowy, bielinek kapustnik, stonka ziemniaczana; przeciwieństwo polifagów.
MORWA (Morus) drzewo lub krzew z rodziny morwowatych; obejmuje 15 gat.; rośnie do wys. 10 m; kwiatostany kotkowe, owoce jadalne, słodkie, podobne do jeżyn; m. biała (M. alba) (od dawna w Azji), w Europie (od XII w.), sadzona na liście będące pokarmem gąsienic jedwabników; owoc wykorzystywany na przetwory; m. czarna (M. nigra), pochodząca z Persji (w Polsce nie uprawiana), ozdobna, rodzi słodkie czarne owoce; drewno żółte, twarde, cenione w przem. meblarskim.
MONOFAGI zwierzęta żywiące się tylko jednym rodzajem pokarmu roślinnego lub zwierzęcego, np. wszy, mrówkojady, jedwabniki morwowe, kolibry.
PEBRYNA zakaźna choroba gąsienic jedwabnika morwowego i dębowego, przenoszona przez pasożytnicze pierwotniaki z podtypu sporowców; objawem - ciemne plamy i spadek ruchliwości; wywołuje duże straty w hodowli jedwabnika morwowego, gdyż większość zarażonych gąsienic ginie. NOSEMA (Nosema) rodzaj pierwotniaków z typu mikrosporydiów; pasożyt przewodu pokarmowego i innych narządów owadów; N. bombycis atakuje jedwabnika morwowego wywołując pebrynę: zarażone gąsienice nie są zdolne do przeobrażenia i do wytwarzania kokonów; N. apis powoduje schorzenia jelit pszczół.
PARTENOGENEZA , dzieworództwo odmiana rozrodu płciowego polegająca na rozwoju nowego organizmu zwierzęcego z nie zapłodnionej komórki jajowej; może zachodzić naturalnie (m.in. u wrotków, nicieni, roztoczy) lub sztucznie (za pomocą bodźców mechanicznych lub chem., np. potarcie szczotką lub zanurzenie w kwasie siarkowym zwiększa u jedwabników liczbę osobników, rozwijających się z nie zapłodnionych jaj); rozróżnia się kilka rodzajów p. naturalnej: przygodną (zachodzi np. u jedwabników); fakultatywną (samce niektórych gat. mogą pochodzić z nie zapłodnionych jaj, np. trutnie u pszczół), stałą (gatunek reprezentowany jest wyłącznie przez samice, czasami samce istnieją, ale nie uzyskują dojrzałości płciowej; w jej ramach wyróżnia się m.in. p. geograficzną - polegającą na tym, iż w ściśle oznaczonym obszarze gat. rozmnaża się tylko partenogenetycznie) oraz cykliczną (przemiennie występują pokolenia rozmnażające się obupłciowo i partenogenetycznie, np. mszyce); u roślin p. nosi nazwę apomiksji.
PRZĄDKI (Bombycidae) rodzina motyli (kilkaset gat.) zamieszkujących gł. w tropikach i subtropikach Azji i Afryki; gąsienice żywią się liśćmi morwy i pokrewnych gat.; przed przepoczwarzeniem snują masywne kokony z 1 nici; m.in. jedwabnik morwowy.
PRZĘDNE GRUCZOŁY gruczoły służące do wytwarzania nici przędnych, mających różne przeznaczenie (do budowy domków, kokonów, sieci łownych, lotów w powietrzu i in.); g.p. pająków są przekształconymi odnóżami odwłokowymi; poszczególne gat. pająków dysponują różnymi typami g.p., a różnice są znaczne nawet w obrębie jednego gat. (np. u samic inne gruczoły niż u samców); u większości owadów p.g. powstają z gruczołów ślinowych (np. u błonkówek, larw motyli), są parzyste i mają kształt długiej cewki, uchodzącej na dolnej wardze; p.g. jedwabnika morwowego wydzielają nitkę jedwabną o ogromnej wytrzymałości - włókno jedwabiu o przekroju 1 mm2 może wytrzymać ciężar 46 kg.
ŻÓŁTNICA (Maclura) rodzaj drzew z rodziny morwowatych; 1 gat.: ż. pomarańczowa (M. aurantiaca) - wys. do 20 m, liście błyszczące, jajowate, kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany, po przekwitnieniu okwiaty tworzą kulisty, pomarańczowy owocostan przypominający pomarańczę; liście ż. stanowią pokarm jedwabników; trwałe, ciężkie drewno używane w tokarstwie; pochodzi z Ameryki Płn., w płd. Europie często uprawiana, w Polsce rzadka. ( interia )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz